Privacyverklaring Sjoprz

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Sjoprz B.V. (hierna: Sjoprz) uw persoonsgegevens nodig. Sjoprz acht een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen vande nationale en Europese voorschriften. Door middel vandeze privacyverklaring willen wij u informeren over het registreren en gebruiken van persoonsgegevens door ons.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 juni 2018.

Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is Sjoprz. Sjoprz is als verantwoordelijke instantie via de onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Bezoekadres: Stationsplein 27, 6221BT Maastricht
Postadres: Rijksweg 153 B, 6247AD Gronsveld
E-mail: info@sjoprz.nl
Telefoon:
KvK nummer: 59494832

Gebruik van persoonsgegevens

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon, worden deze gegevens gekwalificeerd als persoonsgegevens. Voor iedere klant die gebruik maakt van Sjoprz wordt een account aangemaakt, dat is een beveiligde directe toegang tot zijn bij ons opgeslagen gegevens. Hier kunt u onder andere een boodschappenlijst aanmaken en bekijken of uwpersoonlijke gegevens en de nieuwsbrief beheren. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van deze diensten, heeft Sjoprz uw persoonsgegevens nodig. Sjoprz verwerkt deze persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van deze dienst(en) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken en bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegevenen waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Ofwel gebruiken en bewaren we persoonsgegevens die door het gebruik van de website en/of de app door ons worden verkregen.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Niet-anoniem IP adres (automatisch verzameld)
 • Geslacht (door gebruiker ingegeven)
 • Geboortedatum (door gebruiker ingegeven)
 • E-mail (door gebruiker ingegeven)
 • Voornaam (door gebruiker ingegeven)
 • Tussenvoegsel (door gebruiker ingegeven)
 • Achternaam (door gebruiker ingegeven)
 • Postcode (door gebruiker ingegeven)
 • Huisnummer (door gebruiker ingegeven)
 • Huisnummer toevoeging (door gebruiker ingegeven)
 • Bankrekeningnummer (door gebruiker ingegeven)
 • Gedeelde accounts (door gebruiker ingegeven)
 • Gekozen winkel (door gebruiker ingegeven)
 • E-mail settings (door gebruiker ingegeven)
 • Nickname (Sjoprz user-id)
 • FCM Token(s) (automatisch verzameld)
 • Device identifier (automatisch verzameld)
 • Telefoonnummer (door gebruiker ingegeven)

Als dit nodig is voor de Sjoprz-app, kunnen wij tevens locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Wij verzamelen deze locatiegegevens om u supermarkten in uw buurt te tonen. U kunt ervoor kiezen GPS uit te zetten indien u dit niet wenst. Tevens kunnen deze (locatie)gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple/Android zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring(en) te lezen van de desbetreffende aanbieder.

De app die de dienst levert, is gedownload via een app store van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens deze derde hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring(en) te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Doelen en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Sjoprz verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de hieronder beschreven doeleinden en grondslagen.

Doeleinden Grondslagen
Het leveren van door u gevraagde producten of diensten Uitvoering van de overeenkomst
Informatieverstrekking bij een bestelling (denk aan informatie over de bestelstatus) Uitvoering van de overeenkomst en als u zich hiervoor niet heeft afgemeld
Informatieverstrekking rondom eigen soortgelijke producten of andersoortige producten en diensten van Sjoprz Op basis van een gerechtvaardigd belang van Sjoprz en als u zich hiervoor niet heeft afgemeld
Informatieverstrekking over soortgelijke producten of diensten van zorgvuldig door ons geselecteerde derden Met uw toestemming en als u zich hiervoor niet heeft afgemeld
Informatieverstrekking over wijziging van onze diensten Op basis van een gerechtvaardigd belang van Sjoprz en ter uitvoering van een overeenkomst
Analyse van uw gedrag op de website en/of de app om zodoende onze diensten te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren Op basis van een gerechtvaardigd belang van Sjoprz of met uw toestemming
Controle op het productieproces en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude Op basis van een gerechtvaardigd belang van Sjoprz
In het kader van klachten en/of vragen Met uw toestemming

Informatieverstrekking over voor u relevantie producten of diensten van Sjoprz of derden

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over gelijksoortige producten en/of diensten van Sjoprz of andere partijen die voor u interessant kunnen zijn. Ook kunnen wij u interessante informatie toesturen over andersoortige producten of diensten van Sjoprz of andere partijen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Sjoprz waarborgt uw privacy. Persoonlijke data worden nooit verstrekt aan derden tenzij: we daar bij de wet toe verplicht zijn, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of nadat er expliciet toestemming is gegeven voor het verstrekken van persoonlijke gegevens.

In het kader van de uitvoering van een overeenkomst ontvangen de volgende door ons ingezette dienstverleners de noodzakelijke gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst:

 • Website/app statistieken en analytics: om inzicht te krijgen in het gebruik van de Sjoprz website en app
 • Betalingsprovider: Het afhandelen van de betaling
 • Logistieke dienstverlener: Afleveren van de bestelde goederen en/of diensten bij u
 • Logistieke dienstverlener: Het communiceren over de voortgang van de levering van goederen en/of diensten
 • Mailing list provider: Versturen van onze nieuwsbrief of aanbiedingen
 • Webhosting provider: weergeven van de website

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sjoprz blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Sjoprz kan persoonsgegevens ook openbaren in verband met verzoeken van overheids- of wetshandhavingsinstanties of waar dit vereist is door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsregels. De doorgifte van persoonsgegevens kan ook nodig zijn voor de gegevensbescherming of beveiligingscontroles en/of -onderzoeken of om te reageren op een klacht of beveiligingsrisico.

Op maat gemaakte informatie en interessante aanbiedingen

Sjoprz gebruikt cookies en andere technologieën om bepaalde soorten informatie automatisch te verzamelen wanneer u ons online bezoekt. Dit zijn gegevens betreffende uw bezoek- en klikgedrag. Hieruit kunnen uw voorkeuren en interesses bepaald worden. Zij kunnen door Sjoprz gebruikt worden om uw gebruiksgemak te vergroten en diensten aan te bieden die specifiek voor u interessant zijn. Zodoende kan Sjoprz tegemoet komen aan uw persoonlijke wensen.

Aan derden wordt de mogelijkheid geboden om bij het tonen van advertenties gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens. Zodoende kan een derde aangeven dat zijn advertentie alleen moet worden getoond aan een bepaalde categorie bezoekers (bijv. mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar). Op deze manier ontvangt de derde niet zelf de persoonsgegevens, maar kan hij wel gericht adverteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sjoprz neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden gebaseerd op software zonder dat daar een mens bij betrokken is.

Automatisch verzamelde gegevens

De collectie van informatie die middels automatische procedés is verzameld, stelt ons in staat uw online ervaring te optimaliseren en de prestaties, bruikbaarheid en effectiviteit van de online aanwezigheid van Sjoprz te verbeteren alsmede de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten. Zo worden via de app en/of de website van Sjoprz gegevens omtrent het gedrag van bezoekers bijgehouden. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website en in de app. De betreffende gegevens worden zoveel mogelijk geaggregeerd en gebruikt voor statistische doeleinden. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze elektronische diensten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website en/of app wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Daarmee kunnen wij de instellingen onthouden en onder andere aanmeldgegevens bewaren of bij het tonen van overzichten tijdelijke instellingen bewaren.

Deze functionele cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en de app en voor uw gebruiksgemak.

De website en/of app maakt tevens gebruik van tracking cookies. Door de op de website en/of in de app geplaatste buttons, applicaties en widgets van sociale netwerken worden deze cookies geplaatst. Deze sociale media applicaties kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de Sjoprz website en/of app. De informatie die hiermee wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Eventuele persoonlijke informatie die u verstrekt via dergelijke sociale media applicaties kan worden verzameld en gebruikt door andere leden van die sociale media applicatie en dergelijke interacties worden geregeld door het privacybeleid van de bedrijven die de aanvraag verstrekken. We hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor die bedrijven of hun gebruik van uw informatie.

Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming nodig. Op onze website verschijnt een notificatiebanner die uw toestemming nodig heeft om cookies te verzamelen. Zo worden cookies niet geblokkeerd door het gebruik van deze notificatiebanner. Uw selectie wordt opgeslagen in een cookie en is geldig voor een periode van 90 dagen. Als u uw selectie wilt herroepen, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen. Het gebruik van cookies kan ook geregeld worden via de instellingen van uw browser (vaak in het menu Tools of Preferences van de browser). U kunt cookies verwijderen op elk moment. Houd er rekening mee dat als u cookies niet accepteert, u sommige functies van onze websites niet volledig kunt ervaren.

Google Analytics

Sjoprz maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Door middel van deze dienst is Sjoprz vindbaar voor Google en ontvangt Sjoprz rapportages over hoe bezoekers de website en/of app gebruiken. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van uw computer worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat wij hier invloed op hebben. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Contactformulier en e-mail correspondentie

Met het contactformulier of per e-mail kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij naam, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer. Dit gebeurt op basis van uw toestemming.

Bewaartermijn

Sjoprz zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, meer in het bijzonder zolang u een account heeft bij Sjoprz. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en verlies van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen. Middels het sluiten van een verwerkingsovereenkomst met externe partijen zorgen wij dat deze partijen zich aan dezelfde beveiligingseisen conformeren.

Sjoprz heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij wisselen via een beveiligde verbinding op basis van secure socket layers (SSL) gegevens uit tussen Sjoprz en het apparaat waarmee u de app of website gebruikt. Daarnaast staan onze servers in een fysiek en technisch beveiligde omgeving. Toegang tot e-mailboxen waar persoonlijke gegevens staan zijn voorzien van authenticatie en enkel toegankelijk voor medewerkers die daar noodzakelijk voor de uitvoer van hun werkzaamheden toegang tot hebben.

Zijn er aanwijzingen van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sjoprz.nl.

Websites en apps van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website of app zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites en apps te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten

U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met ons via bovengenoemde contactgegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, de verwerking of het gebruik van uw gegevens door Sjoprz volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

Klachtenprocedure

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit persoonsgegevens.