Onze voorwaarden

Voorwaarden voor www.sjoprz.nl

Sjoprz BV (Kamer van Koophandel: 59494832), hierna te noemen Sjoprz, verleent je hierbij toegang tot https://sjoprz.nl ("de Website") en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Op het gebruik van de Sjoprz app en bijbehorende dienstverlening zijn aparte gebruiksvoorwaarden van toepassing omwille van veiligheid en betrouwbaarheid. Sjoprz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen maar zal je daarover altijd informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

Sjoprz spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Ondanks onze doorlopende toewijding kan Sjoprz aangeboden informatie slechts aanbieden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sjoprz. In het bijzonder worden alle prijzen en andere product-/artikelinformatie door Sjoprz verstrekt onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaardt Sjoprz geen aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sjoprz en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sjoprz, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.